Symquel XR

Substancja czynna: 
Quetiapinum
Dawka: 
400 mg
Zawartość opakowania: 
60 tabl.
Kod EAN: 
5909991087302
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
142.56 zł
Cena detaliczna: 
166.13 zł
Cena hurtowa: 
149.69 zł
Wysokość limitu finansowania: 
166.13
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
6.40 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-05-01
Okres obowiązywania decyzji: 
5 lat
Grupa limitowa: 
178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Symquel XR jest wskazany:

 • w leczeniu schizofrenii, w tym:
  • w zapobieganiu nawrotom u pacjentów ze stabilną schizofrenią stosujących Symquel XR jako terapię podtrzymującą.
 • w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego:
  • w leczeniu epizodów maniakalnych o umiarkowanym i ciężkim nasileniu w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego.
  • w leczeniu epizodów ciężkiej depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego.
  • w zapobieganiu nawrotom u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, u pacjentów z epizodami maniakalnymi lub depresyjnymi reagujących na leczenie kwetiapiną.
 • w leczeniu epizodów ciężkiej depresji u pacjentów z dużą depresją, jako terapia wspomagająca, jeśli odpowiedź na monoterapię przeciwdepresyjną była mniej niż optymalna. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien wziąć pod uwagę profil bezpieczeństwa produktu leczniczego Symquel XR

Źródło: www.urpl.gov.pl