Tanatril

Substancja czynna: 
Imidaprilum
Postać: 
Dawka: 
5 mg
Zawartość opakowania: 
28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)
Kod EAN: 
5909991069810
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
11.88 zł
Cena detaliczna: 
13.24 zł
Cena hurtowa: 
12.47 zł
Wysokość limitu finansowania: 
2.70
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
13.24 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Leczenie nadciśnienia samoistnego

Wskazania do stosowania:

Leczenie nadciśnienia samoistnego

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego