Targin

Substancja czynna: 
Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum
Dawka: 
10+5 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt.
Kod EAN: 
5909990741359
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Ból w przebiegu chorób nowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia poopioidowe
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
51.35 zł
Cena detaliczna: 
62.73 zł
Cena hurtowa: 
53.92 zł
Wysokość limitu finansowania: 
45.73
Poziom odpłatności: 
bezpłatny do limitu
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
17.00 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-05-01
Okres obowiązywania decyzji: 
2 lata
Grupa limitowa: 
150.4, Opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon w połączeniach
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Silny ból, który może być właściwie leczony jedynie przy zastosowaniu opioidowych leków przeciwbólowych.
Obecność antagonisty receptora opioidowego - naloksonu - przeciwdziała występowaniu zaparć wywołanych przez opioidy, hamując oddziaływanie oksykodonu na receptory opioidowe zlokalizowane w ścianie jelita.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl