Taromentin

Substancja czynna: 
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
Dawka: 
400 + 57 mg/5 ml
Zawartość opakowania: 
140 ml (25,2 g)
Kod EAN: 
5909990793587
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
Urzędowa cena zbytu: 
23.49 zł
Cena detaliczna: 
30.25 zł
Cena hurtowa: 
24.66 zł
Wysokość limitu finansowania: 
27.10
Poziom odpłatności: 
50%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
16.70 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2017-01-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Taromentin wskazany jest do leczenia następujących zakażeń bakteryjnych u dzieci i dorosłych (patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.1):

  • ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane);
  • ostre zapalenie ucha środkowego;
  • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane);
  • pozaszpitalne zapalenie płuc;
  • zapalenie pęcherza moczowego;
  • odmiedniczkowe zapalenie nerek;
  • zakażenia skóry i tkanek miękkich szczególnie zapalenie tkanki łącznej, ukąszenia przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej;
  • zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego