Tenox

Substancja czynna: 
Amlodipinum
Postać: 
Dawka: 
5 mg
Zawartość opakowania: 
90 szt. (9 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990421824
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe
Urzędowa cena zbytu: 
17.50 zł
Cena detaliczna: 
22.63 zł
Cena hurtowa: 
18.38 zł
Wysokość limitu finansowania: 
19.29
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
9.13 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-05-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Nadciśnienie tętnicze.
Przewlekła, stabilna dławica piersiowa.
Naczynioskurczowa dławica piersiowa (typu Prinzmetala).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego