Tolep

Substancja czynna: 
Oxcarbazepinum
Postać: 
Dawka: 
600 mg
Zawartość opakowania: 
50 szt.
Kod EAN: 
5909991231668
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Padaczka oporna na leczenie
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
102.06 zł
Cena detaliczna: 
119.31 zł
Cena hurtowa: 
107.16 zł
Wysokość limitu finansowania: 
97.84
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
24.67 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2015-11-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Trileptal jest wskazany w leczeniu napadów padaczkowych częściowych z towarzyszącymi lub nie - wtórnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi.

Trileptal może być stosowany w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Źródło: www.urpl.gov.pl