Tolucombi

Substancja czynna: 
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum
Postać: 
Dawka: 
80+25 mg
Zawartość opakowania: 
56 szt.
Kod EAN: 
5909991045852
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
55.27 zł
Cena detaliczna: 
66.61 zł
Cena hurtowa: 
58.03 zł
Wysokość limitu finansowania: 
49.40
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
32.03 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2015-07-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego.

Złożony produkt leczniczy Tolucombi (zawierający telmisartan w dawce 40 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg) jest wskazany do stosowania u osób dorosłych, u których ciśnienie tętnicze nie jest kontrolowane w sposób wystarczający po zastosowaniu samego telmisartanu.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl