Tolura

Substancja czynna: 
Telmisartanum
Postać: 
Dawka: 
80 mg
Zawartość opakowania: 
84 szt.
Kod EAN: 
5909997077703
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
61.24 zł
Cena detaliczna: 
74.92 zł
Cena hurtowa: 
64.30 zł
Wysokość limitu finansowania: 
74.10
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
23.05 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-05-01 - wskazania refundacyjne, 2016-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze
Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych.

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym
Zmniejszenie częstości zachorowań z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób dorosłych z:

  • jawną chorobą miażdżycową (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroba tętnic obwodowych w wywiadzie) lub
  • cukrzyca typu 2 z udokumentowanymi powikłaniami dotyczącymi narządów docelowych

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl