Toramat

Substancja czynna: 
Topiramatum
Postać: 
Dawka: 
50 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt. (3 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990671489
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Padaczka oporna na leczenie
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
15.66 zł
Cena detaliczna: 
21.24 zł
Cena hurtowa: 
16.44 zł
Wysokość limitu finansowania: 
19.38
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
5.06 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania leku

Monoterapia, częściowych napadów padaczkowych, z wtórnym uogólnieniem lub bez, oraz pierwotnie uogólnionych napadów padaczkowych toniczno-klonicznych u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Leczenie uzupełniające u dzieci w wieku 2 lat lub powyżej, młodzieży i osób dorosłych, z częściowymi napadami padaczkowymi z wtórnym uogólnieniem lub bez, albo z pierwotnie uogólnionymi napadami padaczkowymi toniczno-klonicznymi, oraz leczenie napadów padaczkowych związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta.

Topiramat jest wskazany w zapobieganiu bólom migrenowym u dorosłych, po dokładnym rozważeniu innych alternatywnych metod leczenia. Topiramat nie jest wskazany w leczeniu ostrego bólu głowy.

Źródło: Charakterystyka produktu leczniczego