Tramal

Substancja czynna: 
Tramadolum
Dawka: 
100 mg/ml
Zawartość opakowania: 
96 ml
Kod EAN: 
5909990253920
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Nowotwory złośliwe
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
62.60 zł
Cena detaliczna: 
76.80 zł
Cena hurtowa: 
65.73 zł
Wysokość limitu finansowania: 
76.79
Poziom odpłatności: 
bezpłatny do limitu
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
0.01 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego