Tramal Retard 50

Substancja czynna: 
Tramadolum
Dawka: 
50 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt.
Kod EAN: 
5909990780334
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Nowotwory złośliwe
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
8.29 zł
Cena detaliczna: 
11.47 zł
Cena hurtowa: 
8.70 zł
Wysokość limitu finansowania: 
9.25
Poziom odpłatności: 
bezpłatny do limitu
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
2.22 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-03-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.

Źródło: www.urpl.gov.pl