Tramal Retard 50

Substancja czynna: 
Tramadolum
Dawka: 
50 mg
Zawartość opakowania: 
50 szt.
Kod EAN: 
5909990780341
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
13.86 zł
Cena detaliczna: 
18.57 zł
Cena hurtowa: 
14.55 zł
Wysokość limitu finansowania: 
15.41
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
7.78 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-03-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.

Źródło: www.urpl.gov.pl