Tramundin

Substancja czynna: 
Tramadolum
Dawka: 
100 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt. (3 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990947416
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
18.55 zł
Cena detaliczna: 
24.00 zł
Cena hurtowa: 
19.48 zł
Wysokość limitu finansowania: 
18.50
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
11.05 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Ból o średnim i dużym natężeniu.

Źródło: www.urpl.gov.pl