Trileptal

Substancja czynna: 
Oxcarbazepinum
Dawka: 
60 mg/ml
Zawartość opakowania: 
250 ml
Kod EAN: 
5909990747115
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Padaczka oporna na leczenie
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
73.44 zł
Cena detaliczna: 
89.32 zł
Cena hurtowa: 
77.11 zł
Wysokość limitu finansowania: 
89.32
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
160.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - płynne postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Trileptal jest wskazany w leczeniu napadów padaczkowych częściowych z wtórnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi lub bez wtórnie uogólnionych napadów toniczno-klonicznych.

Trileptal może być stosowany w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego