Ultop

Substancja czynna: 
Omeprazolum
Postać: 
Dawka: 
40 mg
Zawartość opakowania: 
28 tabl.
Kod EAN: 
5909990796533
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
22.68 zł
Cena detaliczna: 
29.17 zł
Cena hurtowa: 
23.81 zł
Wysokość limitu finansowania: 
26.61
Poziom odpłatności: 
50%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
15.87 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2018-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
5 lat - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Ultop jest wskazany do stosowania u:

Zastosowanie u pacjentów dorosłych

 • Leczenie owrzodzenia dwunastnicy
 • Zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy
 • Leczenie owrzodzenia żołądka
 • Zapobieganie nawrotom owrzodzenia żołądka
 • W skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, terapia eradykacyjna Helicobacter pylori (H. pylori) w chorobie wrzodowej
 • Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych)
 • Zapobieganie powstawaniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych) u pacjentów narażonych na ryzyko ich wystąpienia
 • Leczenie refluksowego zapalenia przełyku
 • Długoterminowe leczenie podtrzymujące pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia przełyku
 • Leczenie objawowej choroby refluksowej przełyku
 • Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona.

Zastosowanie u dzieci
Dzieci w wieku powyżej 1 roku oraz o masie ciała ≥ 10 kg

 • Leczenie refluksowego zapalenia przełyku
 • Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej przełyku

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 4 lat

 • W skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywołanego przez H. pylori

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego