Unasyn

Substancja czynna: 
Sultamicillinum
Postać: 
Dawka: 
375 mg
Zawartość opakowania: 
12 szt.
Kod EAN: 
5909990065110
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
29.16 zł
Cena detaliczna: 
32.80 zł
Cena hurtowa: 
30.62 zł
Wysokość limitu finansowania: 
7.07
Poziom odpłatności: 
50%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
29.27 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Preparat Unasyn może być stosowany w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez mikroorganizmy wrażliwe na sultamycylinę (patrz pkt. 5.1):

  • zakażenia górnych dróg oddechowych w tym zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego i zapalenie migdałków;
  • zakażenia dolnych dróg oddechowych w tym bakteryjne zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli;
  • zakażenia dróg moczowych i odmiedniczkowe zapalenie nerek;
  • zakażenia skóry i tkanek miękkich;
  • zakażenia rzeżączkowe.

Sultamycylina może być także stosowana u pacjentów wymagających terapii sulbaktamem i ampicyliną po okresie początkowego leczenia postaciami domięśniowymi lub dożylnymi tych leków.

Wskazania do stosowania:

Produkt Unasyn jest wskazany do stosowania w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na sultamycylinę (patrz punkt 5.1):

  • zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego i zapalenie migdałków;
  • zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym bakteryjne zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli;
  • zakażenia dróg moczowych i odmiedniczkowe zapalenie nerek;
  • zakażenia skóry i tkanek miękkich;
  • zakażenia rzeżączkowe.

Sultamycylina może być także wskazana do stosowania u pacjentów, u których konieczne jest leczenie sulbaktamem i ampicyliną po okresie początkowego leczenia postaciami domięśniowymi lub dożylnymi tych leków.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego