Valtap

Substancja czynna: 
Valsartanum
Postać: 
Dawka: 
160 mg
Zawartość opakowania: 
56 szt.
Kod EAN: 
5909991088118
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
34.34 zł
Cena detaliczna: 
44.64 zł
Cena hurtowa: 
36.06 zł
Wysokość limitu finansowania: 
44.64
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
13.39 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-07-01 - wskazania refundacyjne, 2016-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Nadciśnienie tętnicze
Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego u pacjentów dorosłych oraz leczenie nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat.

Stan po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego
Leczenie dorosłych pacjentów w stabilnym stanie klinicznym z objawową niewydolnością serca lub bezobjawową niewydolnością skurczową lewej komory serca po świeżo przebytym (od 12 godzin do 10 dni) zawale mięśnia sercowego (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Niewydolność serca
Leczenie dorosłych pacjentów z objawową niewydolnością serca, jeśli inhibitory ACE nie są tolerowane, lub u pacjentów nietolerujących beta-adrenolityków jako leczenie dodane do inhibitorów ACE, jeśli nie można zastosować antagonistów receptora mineralokortykoidowego (patrz punkty 4.2, 4.4, 4.5 i 5.1).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego