Velafax

Substancja czynna: 
Venlafaxinum
Postać: 
Dawka: 
37,5 mg
Zawartość opakowania: 
56 szt.
Kod EAN: 
5909991093822
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
bólowa polineuropatia cukrzycowa
Urzędowa cena zbytu: 
19.44 zł
Cena detaliczna: 
24.63 zł
Cena hurtowa: 
20.41 zł
Wysokość limitu finansowania: 
17.83
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
12.15 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2017-05-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Velafax w postaci tabletek wskazany jest w leczeniu zaburzeń depresyjnych, w tym zaburzeń depresyjnych z lękiem, zarówno u pacjentów hospitalizowanych, jak i leczonych ambulatoryjnie.
Velafax jest wskazany w zapobieganiu nawrotom depresji i występowaniu nowych stanów depresyjnych.

Źródło: www.urpl.gov.pl