Vellofent

Substancja czynna: 
Fentanylum
Dawka: 
400 µg
Zawartość opakowania: 
30 tabl.
Kod EAN: 
5909991074739
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale d
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
572.40 zł
Cena detaliczna: 
628.52 zł
Cena hurtowa: 
601.02 zł
Wysokość limitu finansowania: 
628.52
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2015-07-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
152.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podpoliczkowego
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Vellofent jest wskazany w leczeniu bólu przebijającego (BTP) u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, stosujących terapię opioidową w przewlekłym bólu nowotworowym. Ból przebijający jest to przemijające zaostrzenie bólu, nakładające się na już istniejący ból przewlekły, kontrolowany w inny sposób.

Pacjenci stosujący opioidową terapię podtrzymującą są to pacjenci otrzymujący doustnie co najmniej 60 mg morfiny na dobę, przezskórnie co najmniej 25 mikrogramów fentanylu na godzinę, co najmniej 30 mg oksykodonu na dobę, doustnie co najmniej 8 mg hydromorfonu na dobę lub równoważną analgetycznie dawkę innego leku opioidowego stosowanego przez tydzień lub dłużej.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl