Vendal retard

Substancja czynna: 
Morphinum
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt. (3 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990743827
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Neuralgia popółpaścowa przewlekła; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
6.26 zł
Cena detaliczna: 
9.02 zł
Cena hurtowa: 
6.57 zł
Wysokość limitu finansowania: 
8.56
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.66 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

W długotrwałym łagodzeniu silnych i bardzo silnych bólów (takich jak bóle towarzyszące chorobie nowotworowej), opornych na słabiej działające środki przeciwbólowe.

Źródło: www.urpl.gov.pl