Verpin

Substancja czynna: 
Lamotriginum
Postać: 
Dawka: 
100 mg
Zawartość opakowania: 
60 tabl. w blistrze
Kod EAN: 
5909990940530
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Choroba afektywna dwubiegunowa; Padaczka
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego - postępowanie wspomagające
Urzędowa cena zbytu: 
37.69 zł
Cena detaliczna: 
48.11 zł
Cena hurtowa: 
39.57 zł
Wysokość limitu finansowania: 
48.11
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-03-01 - wskazania refundacyjne, 2017-09-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Padaczka

Dorośli i młodzież w wieku 13 lat i powyżej

  • Leczenie uzupełniające lub monoterapia napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych.
  • Drgawki związane z zespołem Lennoxa i Gastauta. Lamotrygina jest stosowana w leczeniu uzupełniającym, jednak może zostać zastosowana jako pierwszy przeciwpadaczkowy produkt leczniczy włączany do leczenia zespołu Lennoxa i Gastauta.

Dzieci i młodzież w wieku od 2 do 12 lat

  • Leczenie uzupełniające napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych oraz drgawek związanych z zespołem Lennoxa i Gastauta.
  • Monoterapia w typowych napadach nieświadomości.

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe

Dorośli w wieku 18 lat i powyżej

  • Zapobieganie epizodom depresji u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym typu I, u których występują głównie epizody depresji (patrz punkt 5.1).

Produkt leczniczy Verpin nie jest wskazany w doraźnym leczeniu epizodów manii lub depresji.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego