Vilpin

Substancja czynna: 
Amlodipinum
Postać: 
Dawka: 
5 mg
Zawartość opakowania: 
28 tabl.
Kod EAN: 
5909991312367
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe
Urzędowa cena zbytu: 
3.94 zł
Cena detaliczna: 
5.85 zł
Cena hurtowa: 
4.14 zł
Wysokość limitu finansowania: 
5.85
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
1.76 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-07-01 - wskazania refundacyjne, 2017-09-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
5 lat - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Nadciśnienie tętnicze.
Przewlekła, stabilna dławica piersiowa.
Naczynioskurczowa dławica piersiowa (typu Prinzmetala).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego