Vimpat

Substancja czynna: 
Lakozamid
Postać: 
Dawka: 
200 mg
Zawartość opakowania: 
56 szt.
Kod EAN: 
5909990662661
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
Urzędowa cena zbytu: 
628.29 zł
Cena detaliczna: 
688.67 zł
Cena hurtowa: 
659.70 zł
Wysokość limitu finansowania: 
688.67
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.98 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-05-01 - wskazania refundacyjne, 2016-09-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
2 lata - wskazania refundacyjne, 2 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
244.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego – lakozamid
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Vimpat jest wskazany w terapii wspomagającej w leczeniu napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży (w wieku od 16 do 18 lat) z padaczką.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego