Voriconazole Sandoz

Substancja czynna: 
Voriconazolum
Postać: 
Dawka: 
200 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt.
Kod EAN: 
5909991082192
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności
Urzędowa cena zbytu: 
287.28 zł
Cena detaliczna: 
321.29 zł
Cena hurtowa: 
301.64 zł
Wysokość limitu finansowania: 
310.59
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
13.90 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-11-01 - wskazania refundacyjne, 2016-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
2 lata - wskazania refundacyjne, 2 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
112.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego – pochodne triazolu – worykonazol
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Worykonazol, lek przeciwgrzybiczy z grupy triazoli o szerokim spektrum działania, jest wskazany w leczeniu wymienionych niżej zakażeń u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku 2 lat i starszych.

  • Inwazyjna aspergiloza.
  • Kandydemia u pacjentów bez neutropenii.
  • Ciężkie, oporne na flukonazol zakażenia inwazyjne wywołane przez Candida (w tym C. krusei).
  • Ciężkie zakażenia grzybicze wywołane przez Scedosporium spp. i Fusarium spp.

Voriconazole Sandoz należy stosować przede wszystkim u pacjentów z zakażeniami postępującymi, mogącymi zagrażać życiu.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl