Voriconazole Stada

Substancja czynna: 
Voriconazolum
Postać: 
Dawka: 
200 mg
Zawartość opakowania: 
14 szt.
Kod EAN: 
5909991190156
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności
Urzędowa cena zbytu: 
156.60 zł
Cena detaliczna: 
179.28 zł
Cena hurtowa: 
164.43 zł
Wysokość limitu finansowania: 
138.94
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
43.54 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-11-01 - wskazania refundacyjne, 2017-09-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
2 lata - wskazania refundacyjne, 2 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
112.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego – pochodne triazolu – worykonazol
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Worykonazol, lek przeciwgrzybiczy o szerokim spektrum działania z grupy triazoli, jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku od 2 lat w:

  • leczeniu inwazyjnej aspergilozy,
  • leczeniu kandydemii u pacjentów bez towarzyszącej neutropenii,
  • leczeniu ciężkich, opornych na flukonazol zakażeń inwazyjnych Candida (w tym C. krusei),
  • leczeniu ciężkich zakażeń grzybiczych wywołanych przez Scedosporium spp. i Fusarium spp.

Produkt leczniczy Voriconazole STADA należy stosować głównie u pacjentów z postępującymi, mogącymi zagrażać życiu zakażeniami.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl