XP Analog LCP

Substancja czynna: 
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii
Dawka: 
Zawartość opakowania: 
400 g
Kod EAN: 
5016533644456
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Fenyloketonuria
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
146.52 zł
Cena detaliczna: 
170.04 zł
Cena hurtowa: 
153.85 zł
Wysokość limitu finansowania: 
170.04
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
216.4, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii nieskondensowana, z długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi i prebiotykami - przeznaczona dla niemowląt i jako uzupełnienie diety u dzieci do 3 r.ż.
Seniorzy: