Xyzal

Substancja czynna: 
Levocetirizini dihydrochloridum
Postać: 
Dawka: 
5 mg
Zawartość opakowania: 
7 szt. (1 blist.po 7 szt.)
Kod EAN: 
5909990918041
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
<1>atopowe zapalenie skóry; <2>alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia
Urzędowa cena zbytu: 
7.45 zł
Cena detaliczna: 
8.82 zł
Cena hurtowa: 
7.82 zł
Wysokość limitu finansowania: 
3.33
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
6.49 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-11-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, <1>3 lata/<2>2 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Xyzal, 5 mg, tabletki powlekane jest wskazany w objawowym leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa) i pokrzywki u dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego