Zinacef

Substancja czynna: 
Cefuroximum
Dawka: 
1500 mg
Zawartość opakowania: 
10 fiol.
Kod EAN: 
5909990069927
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
91.80 zł
Cena detaliczna: 
109.88 zł
Cena hurtowa: 
96.39 zł
Wysokość limitu finansowania: 
109.88
Poziom odpłatności: 
50%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
54.94 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Zinacef jest wskazany w leczeniu wymienionych poniżej zakażeń u dorosłych i dzieci, w tym u noworodków (od urodzenia) (patrz punkt 4.4 oraz punkt 5.1).

  • Pozaszpitalne zapalenie płuc
  • Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli
  • Powikłane zakażenia dróg moczowych, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek
  • Zakażenia tkanek miękkich: zapalenie skóry i tkanki podskórnej, róża oraz zakażenia ran
  • Zakażenia w obrębie jamy brzusznej (patrz punkt 4.4)
  • Zapobieganie zakażeniom po operacjach w obrębie przewodu pokarmowego (również przełyku), ortopedycznych, układu sercowo-naczyniowego, ginekologicznych (również po cięciu cesarskim)

W leczeniu i zapobieganiu zakażeniom, w których ryzyko wystąpienia bakterii beztlenowych jest bardzo duże, cefuroksym należy podawać wraz z dodatkowymi, odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego