Zolaxa

Substancja czynna: 
Olanzapinum
Postać: 
Dawka: 
15 mg
Zawartość opakowania: 
90 szt.
Kod EAN: 
5903060609716
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
374.71 zł
Cena detaliczna: 
415.67 zł
Cena hurtowa: 
393.45 zł
Wysokość limitu finansowania: 
415.67
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
14.40 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-11-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Dorośli

Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii.

Olanzapina jest skuteczna w długotrwałym leczeniu podtrzymującym pacjentów, u których stwierdzono odpowiedź na leczenie w początkowej fazie terapii.

Olanzapina jest wskazana w leczeniu średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii.

U pacjentów, u których w terapii epizodu manii uzyskano odpowiedź na leczenie olanzapiną, jest ona wskazana w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej (patrz punkt 5.1).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego