Zolaxa Rapid

Substancja czynna: 
Olanzapinum
Dawka: 
20 mg
Zawartość opakowania: 
56 szt.
Kod EAN: 
5909990892341
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
333.85 zł
Cena detaliczna: 
371.11 zł
Cena hurtowa: 
350.54 zł
Wysokość limitu finansowania: 
371.11
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
11.95 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2015-11-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii.

Olanzapina jest skuteczna w długookresowym leczeniu podtrzymującym pacjentów, u których stwierdzono dobrą odpowiedź na leczenie w początkowej fazie terapii.

Olanzapina jest wskazana w leczeniu średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii.

U pacjentów, u których w terapii epizodu manii uzyskano dobrą odpowiedź na leczenie olanzapiną, olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.

Źródło: www.urpl.gov.pl