Zoxon 4

Substancja czynna: 
Doxazosinum
Postać: 
Dawka: 
4 mg
Zawartość opakowania: 
90 szt. (9 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990080267
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
61.56 zł
Cena detaliczna: 
74.88 zł
Cena hurtowa: 
64.64 zł
Wysokość limitu finansowania: 
67.62
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
27.55 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH)
Doksazosynę stosuje się w leczeniu objawowym zaburzeń mikcji spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (zmniejszenie strumienia moczu, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza moczowego, nokturia, częstomocz, bolesne lub nagłe parcie na mocz). Doksazosynę można podawać pacjentom z nadciśnieniem i pacjentom z prawidłowym ciśnieniem tętniczym, u których zdiagnozowano rozrost gruczołu krokowego. W przypadku pacjentów, u których występuje jednocześnie łagodny rozrost prostaty i nadciśnienie, doksazosyna skutecznie działa w obu wskazaniach.

Samoistne nadciśnienie tętnicze
Doksazosyna jest stosowana w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. Jeśli nie można uzyskać zamierzonego obniżenia ciśnienia stosując preparat w monoterapii, można go stosować jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (tiazydowe leki moczopędne, leki blokujące receptory adrenergiczne β, antagoniści kanałów wapniowych, inhibitory konwertazy angiotensyny – ACEI ).
Preparat przeznaczony jest do leczenia pacjentów dorosłych.

Źródło: www.urpl.gov.pl