Abacavir

Struktura cząsteczki: 
Abakawir - struktura cząsteczki

Abakawir jest nukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy (NRTI). Jest silnym selektywnym inhibitorem wirusa HIV-1 i HIV-2. Abakawir jest metabolizowany wewnątrzkomórkowo do aktywnej postaci trójfosforanu 5' karbowiru (TP).
Badania in vitro wykazały, że mechanizm jego działania na wirusa HIV polega na hamowaniu enzymu odwrotnej transkryptazy HIV, następstwem czego jest zakończenie łańcucha i przerwanie cyklu replikacji wirusa. Przeciwwirusowe działanie abakawiru w hodowlach komórkowych nie było antagonizowane, gdy lek był stosowany w skojarzeniu z nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NRTI): dydanozyną, emtrycytabiną, lamiwudyną, stawudyną, tenofowirem lub zydowudyną, nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy (NNRTI) newirapiną lub inhibitorem proteazy (PI) amprenawirem.

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Abacavir

STADA Arzneimittel AG
Alvogen IPCo S.àr.l.
Actavis Group PTC ehf.
Mylan Laboratoires SAS
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Sandoz GmbH
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ViiV Healthcare UK Limited
ViiV Healthcare UK Limited