Abacavir

Struktura cząsteczki: 
Abakawir - struktura cząsteczki

Abakawir jest nukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy (NRTI). Jest silnym selektywnym inhibitorem wirusa HIV-1 i HIV-2. Abakawir jest metabolizowany wewnątrzkomórkowo do aktywnej postaci trójfosforanu 5' karbowiru (TP).
Badania in vitro wykazały, że mechanizm jego działania na wirusa HIV polega na hamowaniu enzymu odwrotnej transkryptazy HIV, następstwem czego jest zakończenie łańcucha i przerwanie cyklu replikacji wirusa. Przeciwwirusowe działanie abakawiru w hodowlach komórkowych nie było antagonizowane, gdy lek był stosowany w skojarzeniu z nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NRTI): dydanozyną, emtrycytabiną, lamiwudyną, stawudyną, tenofowirem lub zydowudyną, nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy (NNRTI) newirapiną lub inhibitorem proteazy (PI) amprenawirem.

Synonimy: 
Abacavirum; Abakaviiri; Abakavir

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Abacavir

tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
Alvogen IPCo S.àr.l.
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Mylan Laboratoires SAS
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
ViiV Healthcare UK Limited
tabletki powlekane
ViiV Healthcare UK Limited