Aciclovir

Struktura cząsteczki: 
acyklowir - struktura cząsteczki

Acyklowir to syntetyczny analog nukleozydu purynowego, który zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo hamujące namnażanie sie ludzkich wirusów opryszczki, w tym wirusa opryszczki pospolitej typu 1 i 2 (HSV-1 i HSV-2), wirusa ospy wietrznej i półpaśca (VZV), wirusa Epstein-Barr (EBV) i wirusa cytomegalii (CMV). W hodowli komórkowej acyklowir wykazuje największą aktywność przeciwwirusową w stosunku do HSV-1, a następnie (w kolejności malejącego działania) w stosunku do HSV-2, VZV, EBV i CMV.

Aktywność hamująca acyklowiru w stosunku do HSV-1, HSV-2, VZV i EBV jest wysoce wybiórcza.
Kinaza tymidynowa (TK) występująca w zdrowych, niezakażonych komórkach nie wykorzystuje acyklowiru w sposób skuteczny jako substratu, w związku z czym toksyczność acyklowiru w stosunku do komórek gospodarza u ssaków jest niska; natomiast TK kodowana przez HSV, VZV i EBV katalizuje przejście acyklowiru w będący analogiem nukleozydowym monofosforan acyklowiru, który następnie ulega przemianie pod wpływem enzymów wewnątrzkomórkowych do difosforanu i dalej do trifosforanu. Trifosforan acyklowiru wpływa na działanie wirusowej polimerazy DNA i hamuje replikację wirusowego DNA poprzez przerwanie syntezy łańcucha DNA wskutek wbudowania cząsteczki trifosforanu acyklowiru w łańcuch wirusowego DNA.

Synonimy: 
Aciclovir; Aciclovirum; Aciklovír; Aciklovir; Acikloviras; Acycloguanosine; Asikloviiri

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Aciclovir

tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
zawiesina doustna
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
zawiesina doustna
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki
Adamed Pharma S.A.
sztyft na skórę
ADAMED Consumer HealthCare S.A.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.
krem
Axxon Sp. z o.o.
krem
ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.
tabletki
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Agila Specialties UK Limited
żel
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
maść do oczu
KRKA, d.d.
maść do oczu
URSAPHARM Poland Sp. z o.o.,
tabletka adhezyjna podpoliczkowa
BioAlliance Pharma
tabletki
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Mylan S.A.S.
tabletki adhezyjne podpoliczkowe
BioAlliance Pharma