Agomelatine

Struktura cząsteczki: 
agomelatyny - struktura cząsteczki

Agomelatyna jest agonistą melatonergicznym (receptorów MT1 i MT2) i antagonistą receptorów 5-HT2C. Badania wykazują, że agomelatyna nie ma wpływu na wychwyt monoamin i nie ma powinowactwa do receptorów α- i β-adrenergicznych, histaminergicznych, cholinergicznych, dopaminergicznych i benzodiazepinowych.
Agomelatyna przywraca rytm okołodobowy w modelach zwierzęcych zakłóconego rytmu okołodobowego.
Agomelatyna zwiększa uwalnianie noradrenaliny i dopaminy, szczególnie w korze czołowej i nie ma wpływu na zewnątrzkomórkowe stężenia serotoniny.

Synonimy: 
Agomelatina; Agomélatine; Agomelatinum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Agomelatine

tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletki powlekane
G.L. Pharma GmbH
tabletki powlekane
neuraxpharm Arzneimittel GmbH
tabletki powlekane
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Adamed Pharma S.A.
tabletki powlekane
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
tabletki powlekane
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Sigillata Limited
tabletki powlekane
Servier (Ireland) Industries Ltd
tabletki powlekane
Les Laboratoires Servier