Allopurinol

Struktura cząsteczki: 
allopurynol - struktura cząsteczki

Allopurynol jest inhibitorem oksydazy ksantynowej. Allopurynol i jego główny metabolit oksypurynol zmniejszają stężenie kwasu moczowego w osoczu i moczu poprzez hamowanie oksydazy ksantynowej, enzymu katalizującego utlenianie hipoksantyny do ksantyny i ksantyny do kwasu moczowego. Poza hamowaniem katabolizmu puryn, u niektórych, choć nie u wszystkich pacjentów z hiperurykemią zmniejszeniu ulega biosynteza puryn de novo dzięki hamowaniu na drodze sprzężenia zwrotnego fosforybozylotransferazy hipoksantyno-guaninowej. Inne metabolity allopurynolu są to: rybozyd allopurynolu i 7-rybozyd oksypurynolu.

Synonimy: 
Allopürinol; Allopurinoli; Allopurinolum; Allopurynol; Alopurinol;Alopurinolis

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Allopurinol

tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Grünenthal GmbH
tabletki
Medreg s.r.o
tabletki
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki
Sandoz GmbH
tabletki
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki
PROTERAPIA Sp. z o.o.