Alprazolam

Alprazolam jest pochodną benzodiazepiny o czasie działania krótkim do średniego oraz tak jak wszystkie benzodiazepiny, wywiera zależne od dawki działanie hamujące na wszystkich poziomach OUN, począwszy od niewielkiego uspokojenia, poprzez sen do śpiączki. W porównaniu do innych benzodiazepin, alprazolam wywiera silniejsze działanie aksjolityczne i przeciwlękowe, z zachowaniem działania zmniejszającego napięcie mięśniowe, przeciwdrgawkowe oraz uspokajająco-nasennego.

Mechanizm działania
Benzodiazepiny pobudzają oraz ułatwiają działanie hamujące kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), który jest głównym inhibitorem przekaźnictwa nerwowego w mózgu i jest mediatorem pre- i postsynaptycznego we wszystkich obszarach OUN.

Synonimy: 
Alpratsolaami; Alprazolám; Alprazolamas; Alprazolamum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Alprazolam

tabletki
Generics (UK) Ltd.
tabletki
Aurovitas Unipessoal, Lda.
tabletki podjęzykowe
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki
Sandoz GmbH
tabletki
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki
Orion Corporation
tabletki
Zentiva k.s.
tabletki o modyfikowanym uwalnianiu
KRKA, d.d.
tabletki
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki
Generics (UK) Ltd.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Pfizer Manufacturing Belgium N.V.
tabletki
Pfizer Europe MA EEIG