Amisulpride

Struktura cząsteczki: 
amisulpryd - struktura cząsteczki

Amisulpryd wiąże się wybiórczo z receptorami dopaminergicznymi podtypu D2 i D3 u ludzi, wykazując duże powinowactwo do tych receptorów. Nie wykazuje natomiast powinowactwa do receptorów podtypów D1, D4 i D5.
W przeciwieństwie do klasycznych i atypowych leków neuroleptycznych, amisulpryd nie wykazuje powinowactwa do receptorów serotoninowych, α-adrenergicznych, histaminergicznych H1 ani cholinergicznych. Ponadto amisulpryd nie wiąże się z receptorami sigma.
W badaniach na zwierzętach amisulpryd podawany w dużych dawkach silniej blokuje postsynaptyczne receptory D2 w strukturach układu limbicznego niż w prążkowiu. Lek stosowany w małych dawkach preferencyjnie blokuje presynaptyczne receptory D2 i D3, czego skutkiem jest uwalnianie dopaminy i zjawisko „odhamowania”

Synonimy: 
Amisülprid; Amisulprid; Amisulprida; Amisulpridas; Amisulpridi;Amisulpridum; Amiszulprid

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Amisulpride

tabletki
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki
tabletki powlekane
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletki
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki
tabletki powlekane
Celon Pharma Sp. z o.o.
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki
PRO.MED.CS Praha a.s.,
tabletki powlekane
PRO.MED.CS Praha a.s.,
tabletki
tabletka powlekana
Sanofi-Aventis France