Angiotensin II acetate

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Angiotensin II acetate

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
La Jolla Pharmaceutical II B.V.