Atezolizumab

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Atezolizumab

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Roche Registration Limited