Atorvastatin

Struktura cząsteczki: 
rozuwastatyna - struktura cząsteczki

Atorwastatyna jest selektywnym, kompetycyjnym inhibitorem reduktazy HMG-CoA – enzymu ograniczającego szybkość syntezy cholesterolu, katalizującego przemianę 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A do mewalonianu będącego prekursorem steroli, w tym cholesterolu. W wątrobie triglicerydy i cholesterol są wbudowywane w lipoproteiny bardzo niskiej gęstości (VLDL) i przenoszone w osoczu do tkanek obwodowych. Powstające z VLDL lipoproteiny niskiej gęstości (LDL), są katabolizowane głównie za pośrednictwem receptorów o wysokim powinowactwie do LDL (receptorów LDL).

Atorwastatyna zmniejsza stężenie cholesterolu w osoczu i lipoprotein w surowicy poprzez hamowanie reduktazy HMG-CoA, co w efekcie hamuje biosyntezę cholesterolu w wątrobie i prowadzi do zwiększenia liczby receptorów LDL na powierzchni błony komórkowej hepatocytów nasilając w ten sposób wychwyt i katabolizm LDL.

Atorwastatyna zmniejsza wytwarzanie LDL oraz ilość cząsteczek LDL. Atorwastatyna prowadzi do nasilonego i utrzymującego się wzrostu aktywności receptora LDL i jednocześnie do korzystnych zmian jakościowych krążących cząsteczek LDL. Atorwastatyna skutecznie zmniejsza LDL-C u pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, którzy zazwyczaj nie reagują na leczenie zmniejszające stężenie lipidów we krwi.

W badaniu nad zależnością odpowiedzi od wielkości dawki wykazano, że atorwastatyna zmniejsza stężenie całkowitego cholesterolu (30-46%), LDL-C (41-61%), apolipoproteiny B (34-50%) i triglicerydów (14-33%). Powoduje też różnie nasilone zwiększenie stężenia HDL-C i apolipoproteiny A1. Wyniki te potwierdzają się w przypadku pacjentów z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, postaciami hipercholesterolemii innymi niż rodzinna oraz hiperlipidemiami mieszanymi, w tym u pacjentów z cukrzycą insulinoniezależną.

Udowodniono, że obniżenie stężenia całkowitego cholesterolu, LDL-C i apolipoproteiny B zmniejsza ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Synonimy: 
Atorvastatin Calcium; Atorvastatina cálcica; Atorvastatine calcique; Atorvastatinum calcicum; Calcii Atorvastatinum, Atorwastatyna

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Atorvastatin

tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Artespharm Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
kapsułki twarde
EGIS Pharmaceuticals PLC
kapsułki twarde
Les Laboratoires Servier
tabletki powlekane
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Les Laboratoires Servier
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Vitama S.A.
tabletki powlekane
Merck Sharp & Dohme Ltd.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
ALKALOID-INT d.o.o.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
S-LAB Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki powlekane
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki dopochwowe
Beximco Pharma UK Ltd.
tabletki powlekane
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletka powlekana
Gedeon Richter Plc.
tabletka powlekana
Biokanol Pharma GmbH
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Vitama S.A.
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
SUN-FARM Sp. z o.o
tabletki powlekane
Billev Pharma ApS