Atorvastatin

Struktura cząsteczki: 
rozuwastatyna - struktura cząsteczki

Atorwastatyna jest selektywnym, kompetycyjnym inhibitorem reduktazy HMG-CoA – enzymu ograniczającego szybkość syntezy cholesterolu, katalizującego przemianę 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A do mewalonianu będącego prekursorem steroli, w tym cholesterolu. W wątrobie triglicerydy i cholesterol są wbudowywane w lipoproteiny bardzo niskiej gęstości (VLDL) i przenoszone w osoczu do tkanek obwodowych. Powstające z VLDL lipoproteiny niskiej gęstości (LDL), są katabolizowane głównie za pośrednictwem receptorów o wysokim powinowactwie do LDL (receptorów LDL).

Atorwastatyna zmniejsza stężenie cholesterolu w osoczu i lipoprotein w surowicy poprzez hamowanie reduktazy HMG-CoA, co w efekcie hamuje biosyntezę cholesterolu w wątrobie i prowadzi do zwiększenia liczby receptorów LDL na powierzchni błony komórkowej hepatocytów nasilając w ten sposób wychwyt i katabolizm LDL.

Atorwastatyna zmniejsza wytwarzanie LDL oraz ilość cząsteczek LDL. Atorwastatyna prowadzi do nasilonego i utrzymującego się wzrostu aktywności receptora LDL i jednocześnie do korzystnych zmian jakościowych krążących cząsteczek LDL. Atorwastatyna skutecznie zmniejsza LDL-C u pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, którzy zazwyczaj nie reagują na leczenie zmniejszające stężenie lipidów we krwi.

W badaniu nad zależnością odpowiedzi od wielkości dawki wykazano, że atorwastatyna zmniejsza stężenie całkowitego cholesterolu (30-46%), LDL-C (41-61%), apolipoproteiny B (34-50%) i triglicerydów (14-33%). Powoduje też różnie nasilone zwiększenie stężenia HDL-C i apolipoproteiny A1. Wyniki te potwierdzają się w przypadku pacjentów z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, postaciami hipercholesterolemii innymi niż rodzinna oraz hiperlipidemiami mieszanymi, w tym u pacjentów z cukrzycą insulinoniezależną.

Udowodniono, że obniżenie stężenia całkowitego cholesterolu, LDL-C i apolipoproteiny B zmniejsza ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Synonimy: 
Atorvastatin Calcium; Atorvastatina cálcica; Atorvastatine calcique; Atorvastatinum calcicum; Calcii Atorvastatinum, Atorwastatyna

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Atorvastatin

tabletki powlekane
MIKLICH LABORATORIOS S.L.
tabletki powlekane
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki powlekane
MIKLICH LABORATORIOS S.L.
tabletki powlekane
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki powlekane
Gedeon Richter Plc.
tabletki powlekane
Beximco Pharma UK Ltd.
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
Olinka (UK) Limited
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki powlekane
Olinka (UK) Limited
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
Olinka (UK) Limited
tabletki powlekane
Ratiopharm GmbH
tabletki powlekane
Biokanol Pharma GmbH
tabletki powlekane
1 A Pharma GmbH
tabletki powlekane
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Pharma Resources Dr. Schluttig GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Rockspring Healthcare Ltd
tabletki do rozgryzania i żucia
Parke Davis GmbH
tabletki powlekane
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki powlekane
Arrow Poland S.A
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki powlekane
Pfizer Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
KRKA Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletka powlekana
Pharma Resources Dr. Schluttig GmbH
tabletka powlekana
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
123ratio Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletka powlekana
Tabuk Poland Sp. z o.o.