Barium sulfate with suspending agents

Synonimy: 

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Barium sulfate with suspending agents

zawiesina doustna i doodbytnicza, do diagnostyki radiologicznej
Medana Pharma SA