Betahistine

Struktura cząsteczki: 
betahistyna - struktura cząsteczki

Mechanizm działania
Mechanizm działania betahistyny jest wyjaśniony tylko częściowo. Istnieje kilka wiarygodnych hipotez potwierdzonych danymi z badań na zwierzętach i u ludzi:

 • Betahistyna wpływa na układ histaminowy:
  Betahistyna działa zarówno jako częściowy agonista receptora histaminowego H1, jak i antagonista receptora histaminowego H3 również w tkance nerwowej oraz wykazuje nieistotny wpływ na aktywność receptora H2. Betahistyna zwiększa obrót i uwalnianie histaminy poprzez blokowanie presynaptycznych receptorów H3 i ich regulację „w dół”.

 • Betahistyna może zwiększać przepływ krwi w okolicy ślimaka, jak również w całym mózgu:
  Badania farmakologiczne na zwierzętach wykazały poprawę krążenia krwi w prążku naczyniowym ucha wewnętrznego, prawdopodobnie wskutek relaksacji zwieraczy przedwłośniczkowych w mikrokrążeniu ucha wewnętrznego. Betahistyna wykazywała również zwiększenie przepływu krwi w mózgu u ludzi.

 • Betahistyna ułatwia kompensację przedsionkową:
  Betahistyna przyspiesza powrót prawidłowej funkcji przedsionka po jednostronnym przecięciu nerwu u zwierząt, poprzez pobudzanie i ułatwianie ośrodkowej kompensacji przedsionkowej. Efekt ten charakteryzujący się wzmożeniem przemiany i uwalniania histaminy zachodzi pod wpływem działania antagonistycznego na receptor H3. Czas powrotu do zdrowia po przecięciu nerwu przedsionkowego u ludzi był również krótszy w trakcie leczenia betahistyną.

 • Betahistyna zmienia generowanie impulsów w jądrach przedsionkowych:
  Stwierdzono, że betahistyna ma również zależne od dawki działanie hamujące na generowanie impulsów iglicowych przez neurony jąder przedsionkowych bocznego i przyśrodkowego.

Synonimy: 
Betahistiini; Betahistin; Betahistina; Bétahistine; Betahistinum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Betahistine

tabletki
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki
Orion Corporation
tabletka
BGP Products B.V.
tabletki
Actavis Group PTC ehf.
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki
Prodotti Formenti S.r.l.
tabletki
Aurobindo Pharma (Portugal)
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
tabletki
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki
Henning Arzneimittel GmbH & Co KG
tabletki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
tabletki
Medana Pharma SA
tabletki
Medana Pharma SA
tabletki
Medana Pharma SA
tabletki
TACTICA Pharmaceuticals sp. z o.o.
tabletki
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki
Generics (UK) Ltd.
tabletki
Generics (UK) Ltd.
tabletki
Generics (UK) Ltd.
tabletki
Polfarmex S.A.
tabletki
Ratiopharm GmbH