Betaxolol

Betaksolol jest długodziałającym, kardioselektywnym produktem leczniczym blokującym receptory beta1-adrenergiczne. Działanie blokujące receptory występuje w ciągu 24 godzinach po podaniu doustnym 20 mg betaksololu. Po podaniu terapeutycznych dawek betaksololu obserwowane są znaczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, częstości akcji serca i objętości wyrzutowej serca.
Betaksolol wykazuje słabe działanie stabilizujące błony komórkowe, bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej. Betaksolol nie zmniejsza wydalania sodu przez nerki. Betaksolol zmniejsza aktywność reninową osocza.

Synonimy: 
Betaxolol Hydrochloride; Betaksolol Hidroklorür; Betaksololihydrokloridi; Betaksololio hidrochloridas; Bétaxolol, chlorhydrate de; Betaxolol-hidroklorid; Betaxolol-hydrochlorid; Betaxololhydroklorid; Betaxololi hydrochloridum; Hidrocloruro de betaxolol

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Betaxolol

tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
krople do oczu, roztwór
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki
PRO.MED.CS Praha a.s.,
tabletka powlekana
Sanofi-Aventis France
krople do oczu, zawiesina
Alcon-Couvreur