Bortezomib

Struktura cząsteczki: 
Bortezomib - struktura cząsteczki

Bortezomib jest inhibitorem proteasomu. Został specjalnie zaprojektowany tak, by hamować podobną do chymotrypsyny czynność proteasomu 26S w komórkach ssaków. Proteasom 26S jest dużym kompleksem białkowym degradującym białka „wyznaczone” do degradacji przez ubikwitynę. Droga ubikwityna-proteasom odgrywa zasadniczą rolę w regulacji obrotu specyficznych białek, tym samym podtrzymując homeostazę wewnątrzkomórkową. Hamowanie proteasomu 26S zapobiega tej zaplanowanej proteolizie i wpływa na wielorakie kaskady przekazywania wiadomości wewnątrz komórki rakowej, prowadząc w końcu do jej śmierci.

Synonimy: 
Bortézomib; Bortezomibum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Bortezomib

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Vivanta Generics s.r.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
KRKA, d.d.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Adamed Pharma S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Medac GmbH
roztwór do wstrzykiwań
STADA Arzneimittel AG
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Mylan S.A.S.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Hetero Europe S.L.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Hospira UK Ltd
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Mylan S.A.S.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
EGIS Pharmaceuticals PLC
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań
Sigillata Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Actavis Group PTC ehf.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Accord Healthcare Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Adamed Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Alvogen IPCo S.àr.l.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Janssen-Cilag International N.V.