Bupropion

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Bupropion

tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Orion Corporation
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Orexigen Therapeutics Ireland Limited