Candesartan

Struktura cząsteczki: 
kandesartan - struktura cząsteczki

Kandesartan jest AIIRA o wybiórczym powinowactwie do receptora AT1. Wiązanie z receptorem jest silne, z powolną dysocjacją połączenia. Kandesartan nie wykazuje aktywności agonistycznej. Działanie antagonistyczne na receptory angiotensyny II (AT1) powoduje zależne od dawki zwiększenie stężenia reniny, angiotensyny I i angiotensyny II w osoczu oraz zmniejszenie stężenia aldosteronu.

Kandesartan nie hamuje konwertazy angiotensyny, która przekształca angiotensynę I w angiotensynę II i rozkłada bradykininę. Nie wpływa na aktywność konwertazy angiotensyny ani nie nasila działania bradykininy lub substancji P. W trakcie kontrolowanych badań klinicznych porównujących
kandesartan cyleksetyl z inhibitorami konwertazy angiotensyny częstość kaszlu u pacjentów otrzymujących kandesartan cyleksetyl była mniejsza. Kandesartan nie wiąże się ani nie blokuje innych receptorów hormonalnych ani kanałów jonowych odgrywających istotną rolę w regulacji czynności
układu krążenia.

Angiotensyna II jest najważniejszym hormonem układu renina-angiotensyna-aldosteron, działającym na naczynia krwionośne. Odgrywa istotną rolę w patofizjologii nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca i innych zaburzeń układu krążenia oraz ma znaczenie w patogenezie przerostu i uszkodzenia narządów. Główne działania fizjologiczne angiotensyny II, takie jak skurcz naczyń, pobudzanie wydzielania aldosteronu, regulacja równowagi wodno-elektrolitowej oraz pobudzanie wzrostu komórek, zachodzą za pośrednictwem receptora typu 1 (AT1).

Synonimy: 
Candesartan Cilexetil; Candésartan, Cilexétil de; Candesartán cilexetilo; Candesartani Cilexetilum; Kandesartan Sileksetil; Kandesartan

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Candesartan

tabletki
Zentiva k.s.
kapsułki twarde
Sandoz GmbH
tabletki
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Adamed Sp. z o.o.
tabletki
Tchaikapharma High Quality Medicines Inc.
tabletki
Zentiva k.s.
tabletki
Sandoz GmbH
tabletki
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki
Zentiva k.s.
tabletki
Zentiva k.s.
tabletki
KRKA, d.d.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
tabletki
Medicplast Polska Sp. z o.o.
tabletki
Medicplast Polska Sp. z o.o.
tabletki
Astra Zeneca UK Ltd.
tabletki
AstraZeneca AB
tabletki
AstraZeneca AB
tabletki
AstraZeneca AB
tabletki
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki
Mylan Ireland Limited
tabletki
Arrow Poland S.A
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
Adamed Sp. z o.o.
tabletki
Adamed Sp. z o.o.
tabletki
+pharma arzneimittel gmbh