Carvedilol

Mechanizm działania
Karwedylol jest niewybiórczym beta-adrenolitykiem o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne i przeciwutleniającym. Właściwości naczyniorozszerzające produktu wynikają przede wszystkim z blokowania receptorów alfa-1-adrenergicznych.

Karwedylol powoduje zmniejszenie oporu obwodowego poprzez działanie rozszerzające naczynia krwionośne oraz hamowanie aktywności układu renina−angiotensyna−aldosteron poprzez blokadę receptorów beta. Dochodzi do zmniejszenia aktywności reninowej osocza, rzadko obserwuje się retencję płynów.

Karwedylol nie posiada wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej i podobnie jak propranolol ma zdolność stabilizowania błon komórkowych.

Karwedylol jest racemiczną mieszaniną dwóch stereoizomerów. Enancjomer S(-) posiada właściwość blokowania receptorów beta-adrenergicznych, oba enancjomery wykazują podobną zdolność blokowania receptorów alfa-1-adrenergicznych.

Synonimy: 
Carvédilol; Carvedilolum; Karvedilol; Karvediloli; Karvedilolis; Karwedylol

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Carvedilol

tabletki powlekane
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki powlekane
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Les Laboratoires Servier
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
S-LAB Sp. z o.o.
tabletki
123ratio Sp. z o.o.
tabletki powlekane
SymPhar Sp. z o.o.
tabletka powlekana
Orion Corporation
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki powlekane
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki
AS GRINDEKS
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki
Ratiopharm GmbH
tabletki
KRKA, d.d.
tabletki
Roche Polska Sp. z o.o.
tabletki
Zentiva k.s.
tabletki
PROTERAPIA Sp. z o.o.
tabletki
ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA