Ceftolozane

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Ceftolozane

proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Merck Sharp & Dohme Ltd.