Cemiplimab

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Cemiplimab

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Regeneron Ireland U.C.